Old Testament
> Exodus
>
War with the Amalekites

 Exodus 17:13
And Joshua defeated Amalek.